NAA

In Amsterdam is de vereniging Nederlandse Agenten Associatie gevestigd. Bij deze vereniging hebben zich achttien agentschappen / managementbureaus aangesloten. De Agentschappen zijn werkzaam als zakelijk en artistiek begeleiders van uitvoerend en creatief kunstenaars, onder wie acteurs, regisseurs, (scenario)schrijvers, presentatoren en cabaretiers die werkzaam zijn in de theater-, televisie-, film- en muziekwereld.

De NAA is aangesloten bij De Creatieve Coalitie.

Doel

De vereniging heeft ten doel de kwaliteit te verbeteren en te professionaliseren van de door managementbureaus en/of agenten aan talenten te verlenen diensten.

Correspondentie adres

PERFORMER AGENCY
Willem de Zwijgerlaan 117, 1056 JJ Amsterdam

Aanmelden

De Nederlandse Agenten Associatie blijft niet besloten voor de huidige leden. Niet aangesloten managementbureaus en agenten kunnen zich bij het bestuur aanmelden. Na een gesprek met de visitatiecommissie, zal het bestuur de zittende leden advies uitbrengen en kan het aspirant-lid al dan niet toetreden tot de vereniging.

Voorzitter

Oren Schrijver

Performer Agency

Penningmeester

Tsilla van Coevorden

TvC Agency